6.2019
П В С Ч П С Н
24.00 лв/кг.
1
24.00 лв/кг.
2
24.00 лв/кг.
3
24.00 лв/кг.
4
24.00 лв/кг.
5
24.00 лв/кг.
6
18.00 лв/кг.
7
18.00 лв/кг.
8
18.00 лв/кг.
9
18.00 лв/кг.
10
18.00 лв/кг.
11
18.00 лв/кг.
12
18.00 лв/кг.
13
12.00 лв/кг.
14
12.00 лв/кг.
15
12.00 лв/кг.
16
12.00 лв/кг.
17
12.00 лв/кг.
18
12.00 лв/кг.
19
12.00 лв/кг.
20
10.00 лв/кг.
21
8.00 лв/кг.
22
6.00 лв/кг.
23
4.00 лв/кг.
24
3.00 лв/кг.
25
26
27
28.00 лв/кг.
28
28.00 лв/кг.
29
28.00 лв/кг.
30